วิสัยทัศน์

บริษัทฯเป็นผู้นำในการผลิต จำหน่าย และส่งออกแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ โดยยึดถือนโยบายคุณภาพของบริษัทเป็นหลัก ผลิตและบริการลูกค้าให้ได้ตามที่ตกลงหรือดีกว่า โดยปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องและทำให้ถูกต้องในครั้งเดียว

พันธกิจ

• มุ่งมั่นในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ
• มุ่งมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างมืออาชีพ
• มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
• อบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง
• รับผิดชอบและสนับสนุนสังคมส่วนรวม

นโยบายคุณภาพ

ผลิตและบริการลูกค้าให้ได้ตามที่ตกลง หรือดีกว่า โดยปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และทำให้ถูกต้องในครั้งเดียว

ข้อมูลบริษัท


The founding member of the KCE Group is KCE Electronics Public Company Limited.

...
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด ( มหาชน ) เดิมชื่อ บริษัท ควงเจริญ อีเลคโทรนิคส์ จำกัด สำนักงานและโรงงานตั้งอยู่เลขที่ 72-72/1-3 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ชอยฉลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ (662) 326-0196 โทรสาร (662) 326-0300 เคซีอีฯ เริ่มก่อตั้งในปี 2525 ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2531 และแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนในปี 2535 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท เรียกชำระแล้วรวม 462.497 ล้านบาท เคซีอีฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ PCB (PRINTED CIRCUIT BOARD) ซึ่งเป็นแผ่น EPOXY GLASS ที่มีสื่อนำไฟฟ้า เช่น ตะกั่ว ทองแดง เคลือบอยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้า “KCE” ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นชิ้นส่วนสำคัญขั้นพื้นฐานในการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมือสื่อสาร โทรคมนาคม เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เกือบทุกประเภท

ประวัติบริษัท


บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด ( มหาชน ) สำนักงานและโรงงานตั้งอยู่เลขที่ 72-72/1-3 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ชอยฉลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ (662) 326-0196 โทรสาร (662) 326-0300

...
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด ( มหาชน ) เดิมชื่อ บริษัท ควงเจริญ อีเลคโทรนิคส์ จำกัด สำนักงานและโรงงานตั้งอยู่เลขที่ 72-72/1-3 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ชอยฉลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ (662) 326-0196 โทรสาร (662) 326-0300 เคซีอีฯ เริ่มก่อตั้งในปี 2525 ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2531 และแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนในปี 2535 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท เรียกชำระแล้วรวม 462.497 ล้านบาท เคซีอีฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ PCB (PRINTED CIRCUIT BOARD) ซึ่งเป็นแผ่น EPOXY GLASS ที่มีสื่อนำไฟฟ้า เช่น ตะกั่ว ทองแดง เคลือบอยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้า “KCE” ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นชิ้นส่วนสำคัญขั้นพื้นฐานในการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมือสื่อสาร โทรคมนาคม เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เกือบทุกประเภท บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด ( มหาชน ) บริษัทแม่เป็นผู้ผลิตแผ่น PCB ประเภท MULTILAYER ปัจจุบันมีบริษัทย่อยคือ 1) บริษัท เค . ซี . อี . อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยบริษัทฯได้ถือหุ้นอยู่จำนวน 94.99% มีโรงงานอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู ผลิตเฉพาะแผ่น PCB ประเภท DOUBLE SIDED PTH 2) บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร์ จำกัด เป็นผู้ผลิตพรีเพรค และลามิเนต ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในการผลิต PCB บริษัทฯถือหุ้นของบริษัท ไทยลามิเนต อยู่จำนวน 71.20% 3) บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งบริษัทฯถือหุ้นอยู่จำนวน 100% ผลิตและจำหน่ายแผ่น PCB โรงงานตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมไฮ - เทค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริษัทฯ มีสำนักงานขายในยุโรป อเมริกา และสิงคโปร์ ซึ่งจะดำเนินงานด้านการขายและการตลาด เพื่อติดต่อกับลูกค้าในประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยบริษัทฯถือหุ้นของบริษัท เคซีอี อเมริกา อิงค์ อยู่ 50.00% และบริษัท เคซีอี สิงคโปร์ พีทีอี จำกัด อยู่ 49.00%
Top